Một vài nguyên tắc thiết kế Card visit

Một vài nguyên tắc thiết kế Card visit Mục đích của thiết kế in card visit là phục vụ cho việc thông tin liên lạc, giao dịch đuợc thông suốt, chính xác và tiện lợi. Nhưng trước tiên hãy suy nghĩ xem Card visit của bạn sẽ được sử dụng như thế nào. Bạn sẽ trao Card visit cho đối tượng nào, họ sẽ...

© 2016 Công ty in Offset công nghệ cao - INANPHAM.com. Thiết kế Website bởi Viacom.